Najpierw należy przygotować ściany i sufity do końcowego malowania. Trzeba wykonać takie prace jak naprawa tynków, szpachlowanie, ewentualnie gładzie gipsowe oraz gruntowanie. W następnym etapie należy wycyklinować i polakierować podłogę.

[Czytaj więcej...]

Przed przystąpieniem do układania parkietu należy sprawdzić: Stan podłoża wilgotność podłoża, która dla jastrychów i mas cementowych powinna wynosić do 2% , dla podłoży anhydrytowych – 0,5 % wytrzymałość podłoża

[Czytaj więcej...]

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy wziąć pod uwagę wady oraz zalety obu rodzajów podłogi. Parkiet – zalety: wieloletnia trwałość, bardzo wysokie walory dekoracyjne, dobra izolacja termiczna (tzw. ciepła podłoga),

[Czytaj więcej...]

Olejowanie czy lakierowanie parkietu?

Opublikowano w: Porady
maj
21
2013

Olejowanie – zabezpiecza parkiet, lecz nie zamyka porów drewna. Pozytywnie oddziaływuje na mikroklimat pomieszczenia. Daje miłe (ciepłe) wrażenie w dotyku, zaletą jest łatwa renowacja możliwość usunięcia miejscowych uszkodzeń. Wadą jest

[Czytaj więcej...]