Co najpierw – cyklinowanie i lakierowanie podłóg czy malowanie ścian ?

 • Najpierw należy przygotować ściany i sufity do końcowego malowania. Trzeba wykonać takie prace jak naprawa tynków, szpachlowanie, ewentualnie gładzie gipsowe oraz gruntowanie.
 • W następnym etapie należy wycyklinować i polakierować podłogę.
 • Po wysezonowaniu lakieru ( według zaleceń producenta) oraz wywietrzeniu pomieszczeń należy zabezpieczyć podłogę kartonami lub tekturą budowlaną i folią. Należy również zabezpieczyć nóżki drabin i stołków, z których będą malowane ściany i sufity.
 • Po zakończeniu malowania i wyschnięciu ścian, należy usunąć tekturę i folię, pamiętając o tym, że zbyt długie ich przetrzymywanie na podłogach (szczególnie folii) może niekorzystnie wpłynąć na jakość powierzchni lakierowanej podłogi.

Co należy sprawdzić przed przystąpieniem do układania parkietu ?

Przed przystąpieniem do układania parkietu należy sprawdzić:

 1. Stan podłoża
  1. wilgotność podłoża, która dla jastrychów i mas cementowych powinna wynosić do 2% , dla podłoży anhydrytowych – 0,5 %
  2. wytrzymałość podłoża na odrywanie, która średnio nie powinna wynosić mniej niż 1,0 MPa
  3. równość podłoża, odchyłki przy sprawdzaniu 2 metrową łatą nie powinny być większe niż 2 mm, natomiast na całej długości pomieszczenia nie powinny być większe niż 4 mm
 2. Stan parkietu –
  1. wilgotność parkietu -powinna wynosić 9%±2%
  2. jakość drewna pod względem zgodności z zakupioną klasą oraz jakości wykonania (np. trzymanie wymiarów, brak uszczerbień, itp.)
 3. Wilgotność powietrza – powinna zawierać się w zakresie 45 – 60%
 4. Temperatura powietrza – powinna wynosić 18 – 22 oC

Wszystkie te czynności powinien wykonać parkieciarz. Po przeprowadzeniu badań i oględzin warunków panujących na budowie należy sporządzić protokół. Z dokumentu tego powinno jasno wynikać czy można przystąpić do wykonywania prac parkieciarskich, a jeśli nie to jakie czynności należy wykonać aby wszystkie warunki rozpoczęcia prac parkieciarskich były spełnione.
Protokół podpisany przez inwestora i wykonawcę daje przejrzystą i rzetelną podstawę do prawidłowego wykonania prac parkieciarskich.

Co wybrać – parkiet, czy panele?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy wziąć pod uwagę wady oraz zalety obu rodzajów podłogi.

Parkiet – zalety:

 • wieloletnia trwałość,
 • bardzo wysokie walory dekoracyjne,
 • dobra izolacja termiczna (tzw. ciepła podłoga),
 • możliwość wielokrotnego odnowienia,
 • możliwość naprawy miejscowych uszkodzeń,
Parkiet – wady:

 • prawidłowy montaż wymaga fachowości i doświadczenia,
 • koszt parkietu z montażem, klejem i lakierem jest znacznie wyższy niż koszt paneli z montażem.
Panele – zalety:

 • szybki i stosunkowo łatwy montaż,
 • dobre panele są trwałe i niekłopotliwe w eksploatacji,
 • panele montowane bezklejowo (na klik), umożliwiają również łatwy demontaż oraz wymianę uszkodzonego panela,
Panele – wady:

 • nie są dobrym izolatorem termicznym ani akustycznym,
 • nie jest możliwa renowacja (odnowienie),
 • mocne miejscowe uszkodzenia mechaniczne są nienaprawialne.

Należy pamiętać, że zarówno przy montażu paneli jak i parkietu, muszą być spełnione podstawowe wymogi techniczne:

1. Odpowiednia suchość i wytrzymałość podłoża (wylewki).
2. Normowa wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
3. W przypadku montażu podłogi drewnianej, odpowiednia normowa suchość parkietu.
4. Klasę paneli należy dobrać odpowiednio do przyszłych warunków użytkowania.

Olejowanie czy lakierowanie parkietu?

Olejowanie – zabezpiecza parkiet, lecz nie zamyka porów drewna. Pozytywnie oddziaływuje na mikroklimat pomieszczenia. Daje miłe (ciepłe) wrażenie w dotyku, zaletą jest łatwa renowacja możliwość usunięcia miejscowych uszkodzeń. Wadą jest trudniejsze i droższe utrzymanie podłogi w czystości.

Lakierowanie – Lakier sprawia, że drewno jest dobrze zabezpieczone. Możliwa jest łatwa konserwacja podłogi i utrzymanie jej w czystości. Lakier skutecznie zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wadą jest niemożność wykonywania remontów (napraw) miejscowych, niezbędne jest zeszlifowanie i ponowne polakierowanie całej podłogi.