Przed przystąpieniem do układania parkietu należy sprawdzić:

 1. Stan podłoża
  1. wilgotność podłoża, która dla jastrychów i mas cementowych powinna wynosić do 2% , dla podłoży anhydrytowych – 0,5 %
  2. wytrzymałość podłoża na odrywanie, która średnio nie powinna wynosić mniej niż 1,0 MPa
  3. równość podłoża, odchyłki przy sprawdzaniu 2 metrową łatą nie powinny być większe niż 2 mm, natomiast na całej długości pomieszczenia nie powinny być większe niż 4 mm
 2. Stan parkietu –
  1. wilgotność parkietu -powinna wynosić 9%±2%
  2. jakość drewna pod względem zgodności z zakupioną klasą oraz jakości wykonania (np. trzymanie wymiarów, brak uszczerbień, itp.)
 3. Wilgotność powietrza – powinna zawierać się w zakresie 45 – 60%
 4. Temperatura powietrza – powinna wynosić 18 – 22 oC

Wszystkie te czynności powinien wykonać parkieciarz. Po przeprowadzeniu badań i oględzin warunków panujących na budowie należy sporządzić protokół. Z dokumentu tego powinno jasno wynikać czy można przystąpić do wykonywania prac parkieciarskich, a jeśli nie to jakie czynności należy wykonać aby wszystkie warunki rozpoczęcia prac parkieciarskich były spełnione.
Protokół podpisany przez inwestora i wykonawcę daje przejrzystą i rzetelną podstawę do prawidłowego wykonania prac parkieciarskich.