free web page creator

Poradnik

- Najpierw należy przygotować ściany i sufity do końcowego malowania. Trzeba wykonać takie prace jak naprawa tynków, szpachlowanie, ewentualnie gładzie gipsowe oraz gruntowanie.
- W następnym etapie należy wycyklinować i polakierować podłogę.
- Po wysezonowaniu lakieru ( według zaleceń producenta) oraz wywietrzeniu pomieszczeń należy zabezpieczyć podłogę kartonami lub tekturą budowlaną i folią. Należy również zabezpieczyć nóżki drabin i stołków, z których będą malowane ściany i sufity.
- Po zakończeniu malowania i wyschnięciu ścian, należy usunąć tekturę i folię, pamiętając o tym, że zbyt długie ich przetrzymywanie na podłogach (szczególnie folii) może niekorzystnie wpłynąć na jakość powierzchni lakierowanej podłogi.

Przed przystąpieniem do układania parkietu należy sprawdzić:

1. Stan podłoża.
- Wilgotność podłoża, która dla jastrychów i mas cementowych powinna wynosić do 2% , dla podłoży anhydrytowych – 0,5 %.
- Wytrzymałość podłoża na odrywanie, która średnio nie powinna wynosić mniej niż 1,0 MPa.
- Równość podłoża, odchyłki przy sprawdzaniu 2 metrową łatą nie powinny być większe niż 2 mm, natomiast na całej długości pomieszczenia nie powinny być większe niż 4 mm.

2. Stan parkietu.
- Wilgotność parkietu -powinna wynosić 9%±2%
- jakość drewna pod względem zgodności z zakupioną klasą oraz jakości wykonania (np. trzymanie wymiarów, brak uszczerbień, itp.)
- Wilgotność powietrza – powinna zawierać się w zakresie 45 – 60%
- Temperatura powietrza – powinna wynosić 18–22 oC

Wszystkie te czynności powinien wykonać parkieciarz.
Po przeprowadzeniu badań i oględzin warunków panujących na budowie należy sporządzić protokół. Z dokumentu tego powinno jasno wynikać czy można przystąpić do wykonywania prac parkieciarskich, a jeśli nie to jakie czynności należy wykonać aby wszystkie warunki rozpoczęcia prac parkieciarskich były spełnione. Protokół podpisany przez inwestora i wykonawcę daje przejrzystą i rzetelną podstawę do prawidłowego wykonania prac parkieciarskich. 

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy wziąć pod uwagę wady oraz zalety obu rodzajów podłogi.

Parkiet – zalety:
wieloletnia trwałość,
bardzo wysokie walory dekoracyjne,
dobra izolacja termiczna (tzw. ciepła podłoga),
możliwość wielokrotnego odnowienia,
możliwość naprawy miejscowych uszkodzeń,

Parkiet – wady:
prawidłowy montaż wymaga fachowości i doświadczenia,
koszt parkietu z montażem, klejem i lakierem jest znacznie wyższy niż koszt paneli z montażem.

Panele – zalety:
szybki i stosunkowo łatwy montaż,
dobre panele są trwałe i niekłopotliwe w eksploatacji,
panele montowane bezklejowo (na klik), umożliwiają również łatwy demontaż oraz wymianę uszkodzonego panela,

Panele – wady:
nie są dobrym izolatorem termicznym ani akustycznym,
nie jest możliwa renowacja (odnowienie),
mocne miejscowe uszkodzenia mechaniczne są nienaprawialne.

Należy pamiętać, że zarówno przy montażu paneli jak i parkietu, muszą być spełnione podstawowe wymogi techniczne:

1. Odpowiednia suchość i wytrzymałość podłoża (wylewki).
2. Normowa wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
3. W przypadku montażu podłogi drewnianej, odpowiednia normowa suchość parkietu.
4. Klasę paneli należy dobrać odpowiednio do przyszłych warunków użytkowania. 

Olejowanie – zabezpiecza parkiet, lecz nie zamyka porów drewna. Pozytywnie oddziaływuje na mikroklimat pomieszczenia. Daje miłe (ciepłe) wrażenie w dotyku, zaletą jest łatwa renowacja możliwość usunięcia miejscowych uszkodzeń. Wadą jest trudniejsze i droższe utrzymanie podłogi w czystości.

Lakierowanie – Lakier sprawia, że drewno jest dobrze zabezpieczone. Możliwa jest łatwa konserwacja podłogi
i utrzymanie jej w czystości. Lakier skutecznie zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wadą jest niemożność wykonywania remontów (napraw) miejscowych, niezbędne jest zeszlifowanie i ponowne polakierowanie całej podłogi. 

Mobirise

ADRES
„Parkiet-Styl” Robert Jastrzębski
ul. Jagiełły 1c/21
41-106 Siemianowice Śl.
Telefon: (32) 228-52-08
lub 601-875-864
E-mail: biuro@parkietnalata.pl

Mobirise

© Copyright 2017 HTICOM - All Rights Reserved